Saturday, May 28, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 119

ಹಯಗ್ರೀವಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ

ನಮೋ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ್ವರಂ
ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕಂ

ತುರಂಗವದನಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಶರೀರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತಂ
ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸ್ಥಿತಂ ಶ್ರೀದೇವಂ ಶ್ವೇತಧರಂ ಶುಭ್ರಂ

ಸತ್ವಮೂರ್ತಿಂ ದಿವ್ಯತೇಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವಶಮನಂ
ಮಧುಕೈಟಭಾಸುರಾಂತಕಂ ಚತುರ್ವೇದ ಸಂರಕ್ಷಕಂ

ನೀಳನಾಸಿಕಂ ಹಯಶಿರಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಲೋಕಕರ್ಣಂ
ರವಿಕಿರಣಕೇಶಂ ಭೂನೊಸಲನ್ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಕ್ಷಂ

ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ ನಾಸಿಕದೊರಳನ್ ಪಿತೃದೇವತಾದಂತಂ
ಗೋಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಧರಂ ಸಾಮವೇದಸ್ವರವುದ್ಗೀತಂ

ನಮೋ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಂ
ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ಕಾವಂ ದಶರೂಪಂ ಮೂಜಗಪಾಲಂ

(ದಿನಾಂಕ ೨೮.೦೫.೨೦೧೧ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪರಕಾಲಮಠದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯಗ್ರೀವ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದ ನಂತರದ ರಚಿಸಿದ್ದು.)

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೮.೦೫.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment