Thursday, May 26, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 116

ಯಾಚಕ ನಾನೊ

ಯಾಚಕ ನಾನೊ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಪ್ರದಾಯಕ ನೀನೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ

ಆದಿಮೂಲದೊಳು ಜಲರೂಪದಿ ಸಂದೆ
ಕೂರ್ಮವರಾಹನರಸಿಂಹ ರೂಪಿಂದೆ
ಬಲಿಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕಶ್ಯಪನ ಕೊಂದೆ
ಭಾರ್ಗವ ಬಲರಾಮ ಲವಕುಶ ತಂದೆ (೧)

ಸುಜನರ ಸಲಹಲು ದಶರೂಪದಿ ಬಂದೆ
ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೀ ಮದನನ ತಂದೆ
ಶ್ರೀಪಾದದೊಡೆಯನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ
ಕಾಯೊ ಸುಖದೊಳು ಎಮ್ಮನು ಮುಂದೆ (೨)

ಯಾಚಕ ನಾನೊ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಪ್ರದಾಯಕ ನೀನೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೬.೦೫.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment