Friday, May 20, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 109

ವಂದೇ ಜಗಪಾಲ

ಮುರಳೀಧರನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಮಿಪೆನು ವನಮಾಲ
ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ವಂದೇ ಜಗಪಾಲ

ಮಾತೆದೇವಕಿ ಅಷ್ಟಮಗರ್ಭನೆ ಜಯಜಯ ಗೋಪಾಲ
ಸುಜನರಾ ವಸುದೇವನ ಕಂದನೆ ಜಯಜಯ ಶ್ರೀಪಾಲ
ಯಾದವವಂಶಜ ಶ್ರೀಕುಲತಿಲಕನೆ ಜಯಜಯ ದಿಕ್ಪಾಲ
ದೇವ ಸುದೇವನೆ ಶ್ಯಾಮಲಸುಂದರ ಮೂಜಗ ಪರಿಪಾಲ (೧)

ದೇವದೇವರೊಳು ಆದಿದೇವನೆ ಜಯಜಯ ಗೋಪಾಲ
ತ್ರೇತಾರಾಮ ಗೋಕುಲಶ್ಯಾಮನೆ ಜಯಜಯ ಶ್ರೀಪಾಲ
ದಶರೂಪದೊಳು ಧರಣಿಯ ಕಾವನೆ ಜಯಜಯ ದಿಕ್ಪಾಲ
ಜಯಮಂಗಳನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಮೂಜಗ ಪರಿಪಾಲ (೨)

ಮುರಳೀಧರನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಮಿಪೆನು ವನಮಾಲ
ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ವಂದೇ ಜಗಪಾಲ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೦.೦೫.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment