Friday, May 20, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 110

ನಮೊ ಮಾರಪಿತಂ

ವಂದೇ ತ್ರೇತಾರಾಮಂ ಕೌಸಲ್ಯೇಯಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರನಿವಾಸಂ
ಪುಣ್ಯಪುರುಷಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ

ವಂದೇ ಮಾರಪಿತಂ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣಂ ರಾಧಾಹೃದಯಚೋರಂ
ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಂ ಗೋಕುಲವಾಸಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಜಗತ್ ರಕ್ಷಕಂ

ವಂದೇ ನಯನಮನೋಹರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನಿಲಯಂ
ಲಕ್ಷೀವಲ್ಲಭಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಂ ವಂದೇ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಜಗಕ್ಷೇಮಂ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೦.೦೫.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment