Thursday, May 19, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 108

ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ

ರಾಧಾರಮಣ ಶುಭಕಲ್ಯಾಣ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ
ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ ನಮೊ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ

ಬೃಂದಾವನ ಸಂಚಾರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ
ಸುರಮಾಧವ ವೇಣುಲೋಲನೆ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ
ಗೋಕುಲವಾಸ ಜನಮನಚೋರ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ
ದ್ವಾಪರಾಯುಗ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ (೧)

ಜೀವಜಾಲ ಪರಿಪಾಲದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ
ಶರಣ ಸಜ್ಜನ ಶ್ರೀಪುರಂದರ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ
ತ್ರಿಪುರಕಾವ ಉಡುಪಿಯೊಡೆಯನೆ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ
ಕಲಿವರದನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ (೨)

ರಾಧಾರಮಣ ಶುಭಕಲ್ಯಾಣ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ
ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ ನಮೊ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀನಿಧೇ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೯.೦೫.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment