Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 037

ಸಿರಿಸಂವರ್ಷಿಣಿ

ವಂದಿಪೆನು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಪೂಜಿತೇ
ಮೊರೆಯೆನ್ನದು ತಾಯೆ ಸಕಲಶುಭ ಕರುಣಿಸೆ

ಚತುರೆ ಚತುರ್ಭುಜೆ ಅಸುರ ಭಯಂಕರಿ
ವದನ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಚಂದ್ರಸಹೋದರಿ
ಕಮಲೆ ಕಾಮಾಕ್ಷೆ ಕಮಲಸಂಭವೆ ಮಾಯೇ
ಧನಧಾನ್ಯೆ ಮಾನ್ಯೆ ಎಮ್ಮನು ಕಾಯೇ (೧)

ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷೇ ಸದಾರಕ್ಷೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನಿ
ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪುಣ್ಯಗಂಧೆ ಸಿರಿಸಂವರ್ಷಿಣಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೊಲಿದ ಸಮಾಶ್ರೀ ಪ್ರಕೃತೆ
ವಸುಧಾರಿಣಿ ಕರುಣೀ ಎಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತೆ (೨)

ವಂದಿಪೆನು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಪೂಜಿತೇ
ಮೊರೆಯೆನ್ನದು ತಾಯೆ ಸಕಲಶುಭ ಕರುಣಿಸೆ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೩೦.೦೯.೨೦೧೦

No comments:

Post a Comment