Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 045

ನಿಜ ಕನಕ

ಕನಕವೊಲ್ಲೆನೊ ಈ ಕನಕ
ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದೀ ಧನ-ಕನಕ
ಆದಿಕೇಶವನು ಎಮ್ಮಯ ಜನಕ
ಮೂಜಗದೊಳಗವ ನಿಜಕನಕ

ದಶಶಿರ ಕಾಮವ ಮುರಿದಾ ಕನಕ
ಹನುಮನ ಬಕುತಿಗೆ ಒಲಿದಾ ಕನಕ
ಶಬರಿಗೆ ನಿಜದೊಳು ಒದಗಿದಾ ಕನಕ
ಸುಜನರಿಗಾಸರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕನಕ (೧)

ಕುರುಜನ ಮುಳುವಿಗೆ ಕೇಶವೇ ಕನಕ
ಪಾಂಡವ ಧರಿಸಿದ ಧರ್ಮದ ಕನಕ
ದುರಿತಹರ ಶ್ರೀಪಾದದ ಕನಕ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ಸಿರಿಕನಕ (೨)

ಕನಕವೊಲ್ಲೆನೊ ಈ ಕನಕ
ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದೀ ಧನ-ಕನಕ
ಆದಿಕೇಶವನು ಎಮ್ಮಯ ಜನಕ
ಮೂಜಗದೊಳಗವ ನಿಜಕನಕ

ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೦.೧೨.೨೦೧೦

No comments:

Post a Comment