Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 055

ದಾಸರೊಳಾದಿ ದಾಸರಯ್ಯ

ದಾಸರೊಳಾದಿ ದಾಸರಯ್ಯ ಎಮ್ಮ
ಪುರಂದರದಾಸರೆ ದಾಸ ವಿಶೇಷರಯ್ಯ

ಶೇಷಜನವಾಸ ಮಲೆಯ ಕ್ಷೇಮಾಪುರದಿ
ಆರು ಕ್ಲೇಶಗಳೊಡೆಯ ಬಲುಮೋಹಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮಡದಿ ಮೂಗುತಿಯೊಳು ಹರಿ ಅರಿವಾದ ಕ್ಷಣದಿ
ನಡೆದರೈ ನಶ್ವರದೀ ನವಕೋಟಿ ದಾಟಿ (೧)

ಜಲಕಮಲಪತ್ರ ಸೂತ್ರದೀ ಸಂಸಾರಿ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಿಂ ಫಲಿಸಿ ವೈಕುಂಠ ರಹದಾರಿ
ನೆಲೆಸಿದರೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನ ಶ್ರೀಪದದಿ
ಪಾಡಿ ಪುರಂದರನ ಪದ-ಭೋಗ-ಸುಳಾದಿ (೨)

ದಾಸರೊಳಾದಿ ದಾಸರಯ್ಯ ಎಮ್ಮ
ಪುರಂದರದಾಸರೆ ದಾಸ ವಿಶೇಷರಯ್ಯ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೧೬.೦೨.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment