Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 067

ನಂದ ಕೋಲನಾಡಿದ

ನಂದ ಕೋಲನಾಡಿದ ಆನಂದ ಕೋಲನಾಡಿದ
ಅಂದಚೆಂದದ ಬೃಂದಾವನದಿ ಗೋವಿಂದ ಕೋಲನಾಡಿದ

ಚಿನ್ನದ ಕೋಲನಾಡಿದ ರನ್ನದ ಕೋಲನಾಡಿದ
ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚೆಲುವರಾಯ ಚೆಂದದ ಕೋಲನಾಡಿದ (೧)

ಬಣ್ಣದ ಕೋಲನಾಡಿದ ಚೆನ್ನಾದ ಕೋಲನಾಡಿದ
ಬೇಲೂರಚೆಲ್ವ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಹೊನ್ನಾದ ಕೋಲನಾಡಿದ (೨)

ಸಂಗದಿ ಕೋಲನಾಡಿದ ಮೂರಂಗದಿ ಕೋಲನಾಡಿದ
ಕಾವೇರಿಪುರದ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯ ಅಂದದಿ ಕೋಲನಾಡಿದ (೩)

ರಾಮಯ್ಯ ಕೋಲನಾಡಿದ ಶಾಮಯ್ಯ ಕೋಲನಾಡಿದ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆಮ್ಮ ದಶದಯ್ಯ ಕೋಲನಾಡಿದ (೪)

ನಂದ ಕೋಲನಾಡಿದ ಆನಂದ ಕೋಲನಾಡಿದ
ಅಂದಚೆಂದದ ಬೃಂದಾವನದಿ ಗೋವಿಂದ ಕೋಲನಾಡಿದ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೫.೦೩.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment