Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 047

ರಾಮ-ಶ್ಯಾಮ ನಾಮ

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯಜಯ
ಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮ
ರಾಮ-ಶ್ಯಾಮರ ನಾಮ ನುಡಿಯಿರೊ
ಜಗದೊಳದುವೇ ಕ್ಷೇಮ

ಶಬರಿ ಬಕುತಿಗೆ ಒಲಿಯಿತೊ ನಾಮ
ಹನುಮಗಾಶ್ರಯಧಾಮ
ದಶಶಿರ ಕಾಮವ ಸುಟ್ಟಿತೊ ನಾಮ
ಸೀತೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮ (೧)

ಧರ್ಮದ ಪಾಂಡವಗೊಲಿಯಿತೊ ನಾಮ
ಕೌರವ ಕೇಡದು ನಿರ್ನಾಮ
ಭಜಿಪ ಸುಜನರ ಬಿಡದೆ ಕಾವುದೊ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ ನಾಮ (೨)

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯಜಯ
ಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಶ್ಯಾಮ
ರಾಮ-ಶ್ಯಾಮರ ನಾಮ ನುಡಿಯಿರೊ
ಜಗದೊಳದುವೇ ಕ್ಷೇಮ

ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೪.೧೨.೨೦೧೦

No comments:

Post a Comment