Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 053

ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಾರದೆ

ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ಸಕಲಶುಭ ಪ್ರದಾಯನಿ
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆಯೆ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿ ಕಾರಣಿ

ಶುಭ್ರೆ ಶ್ವೇತಧಾರಿಣಿ  ಜ್ಞಾನಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ ನೀ
ವಸುಧೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ನೀ ಸಿರಿ ಸುಮುಖೆ ಹಂಸಿನೀ (೧)

ಸುಖ ವರದೆ ತಾಯಿ ನೀ ತ್ರಿಜಗ ಪಾಪಹಾರಿಣಿ
ಸಪ್ತಸ್ವರದ ಗಾನ ನೀ ಸರ್ವಕಲಾಪೂರ್ಣೆ ನೀ (೨)

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಾತೆ ನೀ ಬೊಮ್ಮಹೃದಯ ವಾಸಿನಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಾತ್ಮಿಕೆ ಕಾಯೆ ಅಕ್ಕರೆ ಮಾತೆ ನೀ (೩)

ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ಸಕಲಶುಭ ಪ್ರದಾಯನಿ
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆಯೆ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿ ಕಾರಣಿ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೭.೦೧.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment