Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 061

ತೊರೆಯದಿರೊ ಸಂಗ

ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕಾಡಿಗೆಯೊ ನಾ
ಅಳಿಸದಿರೊ ರಂಗ
ನಿನ್ನ ನೊಸಲ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವೊ
ಒರೆಸದಿರೊ ರಂಗ (೧)

ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟದ ಕೊನೆಹರಳೊ ನಾ
ಬೀಳಿಸದಿರೊ ರಂಗ
ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳ ಅಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯೊ
ಕಳಚದಿರೊ ರಂಗ (೨)

ನಿನ್ನ ಕೈಯೊಳ ಮುರಳಿಯೊ ನಾ
ನಿಲ್ಲಿಸದಿರೊ ರಂಗ
ನಿನ್ನ ಮೊಸರಿನ ಚಿತ್ರದ ಗಡಿಗೆಯೊ
ಒಡೆಯದಿರೊ ರಂಗ (೩)

ನಿನ್ನ ನೆಚ್ಚದ ಭೃಷ್ಟನೊ ನಾ
ಎಣಿಸದಿರೊ ರಂಗ
ನಿನ್ನ ದಾಸರ ತರಲೆಯ ಕೂಸೊ
ಕಡೆಗಣಿಸದಿರೊ ರಂಗ (೪)

ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದದಿ ಭೃಂಗವೊ ನಾ
ಮರೆಯದಿರೊ ರಂಗ
ಎನ್ನ ರಂಗಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನೆ
ತೊರೆಯದಿರೊ ಸಂಗ (೫)

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೭.೦೩.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment