Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 068

ದೇವ ನಾರಾಯಣ

ಸರ್ವರೊಳು ಸರ್ವದೊಳು ನೀನೆಂಬುದಿರಲಿ
ನಾನಳಿದು ನಾಮವದು ನಾರಾಯಣ

ನಯನ ನರಜಾಲ ನಾಸಿಕವು ನಾಲಗೆಯು
ಸತತ ನಿನ್ನೊಳಗಿರಲಿ ನಾರಾಯಣ
ಚಿತ್ತವಿರಲೊ ಶುದ್ಧ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬದ್ಧ
ಅನ್ಯದಾಸೆಯದೆಕೊ ನಾರಾಯಣ (೧)

ಹೇಗೆ ಬಂದೆನೊ ಅರಿಯೆ ಎತ್ತ ಪೋಗುವೆನರಿಯೆ
ನಶ್ವರವು ನಿನ್ನನ್ಯ ನಾರಾಯಣ
ಜನನಮರಣವು ನೇಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲಯ್ಯ
ನಡುವೆ ಕಾಯೋ ದೇವ ನಾರಾಯಣ (೨)

ಸರ್ವರೊಳು ಸರ್ವದೊಳು ನೀನೆಂಬುದಿರಲಿ
ನಾನಳಿದು ನಾಮವದು ನಾರಾಯಣ

ರಚನೆ:- ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೨೮.೦೩.೨೦೧೧

No comments:

Post a Comment