Wednesday, March 30, 2011

Shri Krishnana Nooraru Geethegalu - 042

ಮೋದಕಪ್ರಿಯನೆ ನಮೋ

ಮೂಷಕಾರೂಢ ನಮೋ ನಮೋ ಮೋದಕಪ್ರಿಯನೆ ನಮೋ
ಮೂಜಗವಂದಿತ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ

ಗೌರೀಶ ಪುತ್ರ ನಮೋ ನಮೋ ರಾಕ್ಷಸ ಶತ್ರು ನಮೋ
ಗಜವದನಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಸುತನೆ ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ (೧)

ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ನಮೋ ನಮೋ ಸಕಲಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮೋ
ಓಂಕಾರರೂಪಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ (೨)

ಬಲದಂತ ಮುರಿದ ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತ ಬರೆದ ನಮೋ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲನಾದಿ ದೇವಕುಲ ಪೂಜಿತನೆ ಮುದ್ದುಗಣಪಯ್ಯನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ(೩)

ಮೂಷಕಾರೂಢ ನಮೋ ನಮೋ ಮೋದಕಪ್ರಿಯನೆ ನಮೋ
ಮೂಜಗವಂದಿತ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ

ರಚನೆ: ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಭದ್ರಾವತಿ / ೦೨.೧೧.೨೦೧೦

No comments:

Post a Comment